PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

Nasıl Yapılır Dokümanları

Bu bölümde yer alan dokümanlar PDF formatında hazırlanmıştır.

İlgili dokümanları okuyabilmeniz için bilgisayarınızda bir PDF tarayıcısı program bulunması gerekir.

Okumak istediğiniz doküman için önce bir kategori seçin. Bu kategorideki dokümanla ilgili özet bilginin hemen altında yer alan bağlatıyı kullanın.

Dokümanların tümünü ftp.derece.com.tr/nasilyapilir adresinden de indirebilirsiniz.

PDF – Bordro Çocuk Yardımı

PARALOG® Personel Bordro Sistemi önceki sürümlerde (3.6.x.x ve öncesi) personel yakınları bölümünde çocuk sayısı belirtilmekte ve çocuk sayısına bağlı olarak AGİ ve çeşitli ek ödenekler tahsis edilebilmektedir. Daha esnek bir tanımlama yapabilmek ve personel yakınları arasından çocuk statüsünde yer alanların sayılarına, eğitim durumlarına ve 18 yaşını doldurup doldurmadıklarına bakarak tahakkuk işlemlerini seçici olarak yapacak bir düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

BORDRO_Cocuk_Yardimi.pdf

PDF – İhracat KDV İade Raporu

Derece Yazılım tarafından geliştirilen PARALOG® Ticari Setleri ve Bumerang Entegre sistemi, ihracat işlemlerinde başarıyla kullanılmaktadır. İhracat ile birlikte üretim fonksiyonlarını da kullanan işletmelerde üretilerek ihraç edilen mallar için KDV iade raporu almak üzere yeni bir düzenek geliştirilmiştir. Bu yeni düzenek, standart raporlardan farklı olarak belli kurallar çerçevesinde bir dizi analizin çalıştırılması ve katmanlı pek çok sorgulama sonucunda elde edilmektedir.

İhracat KDV İade Raporu, hazırlanış biçimi ile aslında sıradan bir rapor değildir. Bu nedenle de bir modül olarak tasarlanmıştır. Üretim ve ihracat fonksiyonlarını içeren bir ticari paket kullanılıyor olsa dahi İhracat KDV İade Raporu’nu alabilmek için bu adı taşıyan modülün de ayrıca lisanslanması gerekmektedir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Ihracat_KDV_Iade_Raporu.pdf

PDF – Zorunlu Saha Tanımları

Derece Yazılım PARALOG® Ticari Paketleri tüm giriş ve sorgu ekranlarında, sonuca bir an önce ulaşılması ve eksik bilgilerin sonradan tamamlanmasına izin verilmesi amacıyla minimum bilgi girişine izin verilmektedir. İster yeni bir kayıt oluşturulsun, ister bir rapor alınsın veya form doldurulsun; tüm iletişim pencerelerinde programın işleyişini aksatmayacak ölçüde bilgi girişi yapılarak çalışmaya devam edilebilir.

Bu durum özellikle farklı bir programdan topluca veri aktarımı yapıldığı durumlar için oldukça kullanışlıdır. Kullanıcı, mevcut bilgilerden hangilerine ihtiyaç duyuyor veya güveniyor ise sadece bu kadarını içeri alarak daha sonra eksik kalan bölümlerini tamamlayabilir.

Minimum bilgi girişi özelliği ile pek çok rapor tek tuşla çalışabilmekte ve yeni bir stok kartı veya cari hesap tanımlanırken sadece kod ve açıklama yazılması yeterli olabilmektedir. İlk tanımlama sırasında boş bırakılan ya da geçici olarak doldurulan sahalar sonradan düzenlenerek bilgi girişi tamamlanabilmektedir.

Yukarıda bahsedilen kullanım kolaylığı bazı durumlarda dezavantaj oluşturabilmektedir. Zaman zaman giriş yapan kullanıcı tarafından unutulan ya da dikkat edilmediği için boş bırakılan sahalar nedeniyle (örneğin bazı cari hesapların vergi dairesi ve nosu yazılmadığı için B Formu çıkarılamaması) aksamalar ve zaman kayıpları meydana gelir. Bu durumda ya hiç devam edilemez ya da geçici olarak ilgili saha doldurulur. İlgisi olmayan girişler nedeniyle ileride düzeltilmesi gereken yığınla kayıt ortaya çıkar.

Halbuki bazı sahalara bilgi girişi tanımlama sırasında zorunlu kılınarak bu sorunun üstesinden gelinebilir. PARALOG® Ticari paketlerinde stok ve cari hesap tanımlama ekranlarındaki belli sahalar zorunlu sahalar arasına alındığında tanımlama yapan kullanıcı bu sahaları boş geçemez.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Zorunlu_Saha_Tanimlari.pdf

PDF – Yıl Sonu Devir İşlemleri – II – İşletme Defteri Serbest Meslek ve Genel Muhasebe

Derece Yazılım tarafından geliştirilen PARALOG® İşletme Defteri Sistemi, Serbest Meslek Programı ve Genel Muhasebe Sistemi paketlerinde tüm sabit bilgiler, tanımlamalar ve hareket fişleri yıllara ait veritabanı dosyalarında tutulur. Yılsonu geldiğinde hazırlanması planlanan tablolar ve alınacak dökümler ile ilgili işlemler bitirilir ve mevcut verilerden gelecek yılda kullanılmaya devam edilecek bölümü yeni bir veritabanına aktarılır. Bu işlem devir olarak adlandırılır.

DEVİR İŞLEMİ AŞAMALARI (TÜM PROGRAMLAR)

- Devredilecek yıla ilişkin eksik kayıtlar tamamlanır.
- Devir öncesi yedek alınır.
- “Ayarlar/ Veritabanı Koşulları Kontrolü” çalıştırılır.
- “Ayarlar/Servis İşlemleri/Yılsonu Devir İşlemi” adımıyla yılsonu devri yapılır.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Yilsonu_Devir_Islemleri_II_Isletme_Defteri_Serbest_Meslek_Genel_Muhasebe.pdf

PDF – Yıl Sonu Devir İşlemleri – I

Derece Yazılım PARALOG® ticari paketlerinde işletmelere ait tüm sabit bilgiler ve bağlı hareketler yıllara ait veritabanı dosyalarında tutulur. Bir yıllık süre sonunda işletmeye ait mevcut verilerden yeni yılda kullanılmaya devam edilecek bölümü gelecek yıla aktarılır. Bu işlem devir olarak adlandırılır.

Farklı bir açıdan bakıldığında devir, işletmenin yeni yılda kullanacağı sabit bilgiler, tanımlamalar, muhasebe açılış kaydı, stok kodları, cari hesaplar ve bu kavramlara ilişkin son durumu bildiren bakiyelerin yeniden tanımlanması yerine bir önceki yıla ait verilerden daha pratik bir yöntemle ve kısa sürede aktarılmasını sağlar. Devir işlemi tamamlandığında mevcut veritabanındaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olmaz ve aynen kalır.

PARALOG® Yakamoz Serisi Ticari programlarda Ticari Genel Parametrelerde yapılacak değişiklikle yeni yıla ait fişlerin de girilebilmesine izin verilebilir ve devir yapmadan yıllarca çalışılabilir. Ancak veritabanındaki kayıt sayısı arttıkça sorgulamalarda az da olsa performans düşüşü yaşanır. Ayrıca büyük boyutlu veritabanı dosyalarının yedeklenme ve yedekten geri dönüş süreleri gittikçe daha fazla zaman alacak ve boyutun fazla artması güvenlik riski oluşturacaktır.

PARALOG® Demirbaş Sistemi ve PARALOG® Personel Bordro Sistemi ise geçmiş yıllara ait datalara sıkça dönüş gerektirdiği ve veri yoğunluğu çok yüksek olmadığı için devir yapılmadan kullanılan programlardır.

Her ne kadar zorunlu olmasa bile sağlayacağı faydalar göz önüne alındığında devir için planlama yapılması ve çalışmalara devir yapılarak devam edilmesi pek çok açıdan yararlı olacaktır. Bu yazıda PARALOG® Yakamoz Serisi ve daha üst seviyede paketleri kullanarak devir işlemlerinin nasıl yapılacağı incelenecektir. PARALOG® Muhasebe ve İşletme Paketleri ile PARALOG® Bumerang Entegre Sistemi için devir işlemleri farklı dokümanlarla anlatılacaktır.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Yilsonu_Devir_Islemleri-I.pdf

PDF – Yazarkasa Aktarımları – I

Alış veriş merkezleri, marketler ve perakende satış yapan mağazalarda satış noktalarında kullanılan yazarkasalar ve tartılı ürün satışlarında kullanılan gelişmiş teraziler ile PARALOG® arasında iletişim kurulması, stok, fiyatlar, barkodlar ve cari hesap bilgilerinin terazi ve yazarkasalara yüklenmesi ve satış işlemlerinin programa aktarılması işlemleri bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Öncelikle yazarkasa kavramını net olarak tanımlamak gerekir. Küçük ve orta ölçekli perakende satış yapan işletmeler ile esnafların kullandığı ve sadece perakende satış fişi kesme fonksiyonu olan ödeme kaydedici cihazlar yazarkasa olarak adlandırılıyor olsa bile bu yazıda sözü edilen yazarkasa kavramı dışındadır. Burada bahsedilecek olan yazarkasalar iletişim portu üzerinden bilgi alıp gönderebilen, kendi bağımsız hafızası, görüntüleme birimi bulunan, gelişmiş bir klavye ve/veya barkod okuyucusuna sahip ve tıpkı bir bilgisayar gibi çeşitli hesaplama, bilgi saklama ve iletişim kurabilme kabiliyetleri olan gelişmiş sistemlerdir. Piyasada NCR, Olivetti ve Sharp gibi üreticilere ait modeller mevcuttur.

Bu sistemlerin en gelişmiş olanları POS olarak adlandırılır. InterPOS (MPOS) ve HuginPOS ve IBMPOS gibi yaygın ürünler örnek verilebilir. POS’lar sensörlü yürüyen ürün bandı, elektronik tartı fonksiyonu, kredi kartlarından tahsilat yapabilme özelliği ve tıpkı bir bilgisayar gibi gelişmiş özel işletim sistemi olmasıyla yazarkasalardan ayrılmaktadır.

Yazıda bahsedilecek olan diğer bir aktarım ise terazilerle ilgilidir. Terazi denildiğinde stoklara ilişkin stok adı, fiyat, barkod ve garanti tarihi gibi bilgilerinin yüklenebildiği ve yaptığı tartım işleminin sonucunda belli bir tasarıma uygun olarak barkod etiketi basabilen cihazlardır. Bu cihazların kullanılması özellikle tartılarak satılan ürünlerin hatasız ve süratli biçimde satışını kolaylaştırmaktadır.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Yazarkasa_Aktarimlari-I.pdf

PDF – Yakamoz Devir Ozet

Devir öncesi yapılması gereken işlemleri ve devir aşamalarını anlatan 3 sayfalık bir çizelgedir. Her sayfada şematik olarak aşağıda belirtilen konulara yer verilmiştir.
• Geçici devir,
• Kesin devir,
• Muhasebe devir işlemleri

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Yakamoz_Devir_Ozet.pdf

PDF – Toplu SMS

90’lı yıllar hem internet hem de cep telefonlarıyla tanıştığımız yıllardı. Bu iki buluş hem günlük yaşamımızı hem de çalışma biçimimizi kökten değiştiren yepyeni kavramları hayatımıza soktu. Web, e-mail, chat, SMS, MMS, GPRS, WAP ve daha niceleri… İletişim korkunç bir hıza ulaştı ve önceleri günler-haftalar süren işlemlerin saniyeler içinde yapılıyor olmasına çok çabuk alıştık ve birkaç dakikalık gecikmeleri bile garipser olduk. Yazılı evrakların yerine elektronik iletiler, ıslak imzanın yerini ise elektronik imza almaya başladı. Milyonlarca abonesi olan kamu kuruluşları ve özel şirketler, faturalarını artık e-posta yoluyla göndermeye başladılar ve çeşitli kampanyalarla bu yönde teşvik ediliyoruz. Şimdilerde cep telefonlarımızın tıpkı televizyon ve radyo gibi reklam aracı olarak kullanıldığını gözlemliyoruz.

PARALOG® paketleri içerdiği SMS özelliği ile müşterilere ve tanımlanacak diğer abonelere kısa mesaj gönderebilme olanağı sağlar. Bilgi amaçlı iletilerin yanı sıra, Cari Hesap Bakiyesi hatırlatma, özel günler ve yıl dönümleri için Tebrik Mesajları ya da bir yeniliği duyurmak üzere serbest biçimde hazırlanan Reklam içerikli SMS’ler topluca gönderilebilir. SMS gönderim sonuçları da PARALOG® programında yapılacak sorgulama ile İletim Raporları biçiminde kullanıcıların bilgisine sunulur.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Toplu_SMS.pdf

PDF – Takip No Kullanarak Masraf Dağıtımı

Derece Yazılım, geliştirdiği PARALOG® serisi ticari programlarda farklı yazılım çözümlerini barındırarak kullanıcılara zengin seçenekler sunmaktadır. Konsolide cari hesap, alt hesap, kategori kullanımı, kullanıcı tanımlı sahalar gibi pratik ve esnek pek çok çözüm içermektedir. Mevcut programı değiştirmeden ya da ek bir kurulum işlemine gerek kalmadan programda köklü değişikliklere neden olan parametreler açılabilir ya da devre dışı bırakılabilir. Bu durumun bir sonucu olarak programlar her koşulda çalışabilmekte ve kullanıcı tatmini en üst düzeye çıkmaktadır. Kullanıcılar tüm PARALOG® paketlerinde tüm adeta kendileri için özel olarak geliştirildiğini düşündürecek kadar başarılı ticari paketler ortaya çıkar.

Bahsedilen bu parametrik çözümlerden biri de Takip No kavramıdır. Kullanım açısından ele alındığında Takip No, kullanıcının önündeki pek çok engeli ortadan kaldırabilen güçlü bir çözümdür. Takip No kullanımı ve hangi sorunların çözümüne uyarlanacağı ile ilgili herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Bir kez kullanılmaya başlandığında faydaları kısa sürede ortaya çıkan ve alternatifi olmayan bu yazılım tekniği, üretimden proje takibine, stok organizasyonundan planlamaya kadar pek çok noktada istenileni vermektedir.

Aynı anda birden çok projeyi birlikte takip eden işletmeler, her bir proje için diğerlerinden bağımsız olarak harcamaları, gelir ve giderleri ve nihai olarak karlılık durumunu anlık raporlarla görmek ister. Bu işin yapılabilmesi için farklı yaklaşımlar getirilerek mevcut araçların yeteneklerinden yararlanılabilir. Ancak, tam da bu türden bir çalışma biçimini destekleyen bir çözüm olup olmadığı sorgulanırsa Takip No kavramı ön plana çıkar.

Bu yazıda, Takip No sahasının etkin olarak kullanıldığı yerlerden biri olan masraf dağıtımı konusu üzerinde durulacak ve konunun daha iyi anlaşılabilmesi için çeşitli örnekler verilecektir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Takip_No_Kullanarak_Masraf_Dagitimi.pdf

PDF – Süt Programlarında Toplayıcı İşlemleri

Süt alım ve üretimi yapan özel firmalar ile kooperatif ve birlikler için Derece Yazılım tarafından geliştirilmiş olan PARALOG® Süt çözümleri, sektörel gereksinimlerin uzun süre incelenmesi sonucunda uzman bir ekip tarafından yürütülen kapsamlı Ar-Ge çalışmalarının sonucudur.

Sektörün önde gelen kurum ve işletmeleri tarafından hâlihazırda etkin biçimde kullanılan PARALOG® Süt çözümleriyle ilgili yazılım geliştirme süreci devam etmektedir. Her geçen gün yeni özelliklerin ve kullanıcıların iş yükünü azaltacak pratik kullanım tekniklerinin eklendiği süt programları dinamik olarak büyümekte ve gelişmektedir.

Süt programlarında en önemli takip gerektiren konu süt alımıdır. İşletme tarafından müstahsilden çiğ süt alım işlemi merkezde yapılabildiği gibi aracı rolüne sahip toplayıcılar tarafından da gerçekleştirilebilmektedir.

Dokümanda süt alım süreci hakkında da özet bilgi verilmiştir. Süt programlarında toplayıcı işlemleri bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Toplayici_Islemleri.pdf