PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Araç Filo Takibi

Şirket bünyesinde kullanılan araçlar başlı başına bir takip konudur. Bu tür takip işlemleri için çoğunlukla Excel
veya benzeri bir yardımcı programda oluşturulan tabloların kullanılıyor olması Derece Yazılım olarak bizi
harekete geçerek esaslı bir çözüm oluşturmaya yöneltmiştir. Filo tanımlamaları PARALOG® ticari yazılım
paketlerine yeni bir program dahil etmek şeklinde değil; mevcut paketlere parametrik olarak eklenebilen bir
modül olarak tasarlanmıştır. Lisanslama sonrasında ilgili menü adımları kullanıma açılacaktır. Böylece
programınız ihtiyaç duyulan tüm tanımlamaların yapılabildiği ve ayrıntılı raporların alınabileceği duruma gelir.
Bu yazıda araç filo tanımlamalarını inceleyeceğiz.
Parametrik olduğunu belirttiğimiz Araç Takibi özelliği kullanıldığında yalnızca firmanın kendi araçları değil,
nakliye hizmeti alınan veya kiralama yöntemiyle çalışılan işletmelere ait araçlar da en ince ayrıntısına kadar
tanımlanabilir. Dokümanda ağırlıklı olarak filo tanımlamaları üzerinde durularak konunun inceliklerine
değinilirken; Araç Muayene Zamanları, Cezalar, Duraksamalar ve Nedenleri kavramları araç takibinin içinde
olmasına rağmen farklı bir dokümanda (ARAÇ TAKĐBĐ–II) ele alınacaktır.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Arac-FiloTakibi.pdf