PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Ay İçi Avans

PARALOG® Personel Bordro Sistemi’nde, tahakkuk dönemlerinde personele yapılacak farklı tipteki ödemeler
için ödeme sahaları kullanılmaktadır. Ay içi avans, ödeme sahalarından biridir ve son ödeme (maaş ödemesi)
öncesinde personelin maaşından düşülmek üzere kendisine yapılan ara ödemeleri ifade eder. Avans ödemeleri ay
sonunda personel maaşından düşülerek personele ödenecek net tutar belirlenir.
Yazıda personele ay içinde ödenen avanslar ve bunların ay sonunda maaşından düşülmesi konusu üzerinde
durulacak ve örnekler verilecektir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Ay_Ici_Avans.pdf