PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Banka Teminat Mektupları

Teminat mektubu, bankadan alınarak ilgili cari hesaba verilen ve kurulacak ticari ilişkiden kaynaklanacak
zararların karşılanacağını garantilemek üzere kullanılan bir belgedir. Tek başına bir borç ya da alacak niteliği
taşımayan bu belge karşılığında bankaya belli süreler için masraf ödenir ve işletmeler, teminat mektuplarından
kaynaklanan bu masrafları da takip etmek ister.
Bu tür hizmet tahakkukları, Banka-Hizmet adımından da girilebilir. Ancak raporlama ve hangi teminat mektubu
için ne kadar masraf yapıldığını belirleyebilmek amacıyla banka modülü altındaki teminat mektupları adımları
kullanılır. Yazıda teminat mektubu konusu detaylı biçimde incelenmiştir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Banka_Teminat_Mektuplari.pdf