PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Bordro Programında Yeni Adres Sahaları

SGK tarafından personel bilgilerinin takibinde kullanılan adres sisteminde değişiklik yapılmıştır. Buna bağlı
olarak yeni işe başlayan personele ait özlük bilgilerinin oluşturulmasında bu yeni sisteme uygun olarak giriş
yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda mevcut çalışanlar ve ihtiyaca göre daha önce çalışmış olup işten
çıkarılan personeller için de var olan kayıtların düzeltilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Bordro_Yeni_Adres_Sahalari.pdf