PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Dövizli Çek ve Senetler

Ticari programlarda çek ve senet takibi yapılırken söz konusu çek/senedin dövizli olması durumunda bu
bilginin ne şekilde kaydedileceği konusuna farklı yaklaşımlar uygulanmaktadır. En klasik yöntem, dövizli çek/senet el
değiştirirken geçerli olan döviz kuruna göre TL cinsinden ederini hesaplamak ve bu çek/senede TL türünden kabul
etmektir. Dövizli olduğu halde TL çek/senedi şeklinde takip yapılması beraberinde çeşitli sorunları da getirmektedir.
Bununla birlikte, ilgili çek yada senedin hareket gördüğü fiş kaydında asıl döviz tutarının ne olduğu bilgisi
satırda açıklama olarak not düşülerek geri dönük takibi kolaylaştıracak tedbir alındığı da görülmektedir.
TL ya da dövizli çek/senedin kendi döviz tipinden bir cari hesaba verilmesi ya da alınması durumunda
genellikle sorun yaşanmaz. Fakat dövizli bir çek/senedin TL cari hesaba, TL çek/senedin dövizli çalışan bir cari hesaba
verildiği/alındığı durumlarda çek/senedin asıl döviz tipi ve ilgili cari hesaba ait hareket kaydı sırasında kur çevriminin
ne şekilde yapıldığı oldukça önemlidir.
Derece Yazılım, geliştirdiği PARALOG® paketlerinde dövizli çek/senet kullanımıyla ilgili pratik ve kalıcı bir
çözüm getirmiştir. Bu çözümle birlikte çek/senet hareket fişlerinin giriş yöntemlerinde bazı değişiklikler olmuştur.
Bu yazıda dövizli çek/senetlerin müşteri ve satıcı döviz tiplerine ve portföy tanımlarına göre nasıl işlem
gördüğü, el değiştirme işlemleri sırasında kur çevrimleri ve yeniden değerlemelerin nasıl yapılacağı konuları
incelenmiştir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Dovizli_Cek_ve_Senetler.pdf