PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Fatura Dizayn

Fatura ve irsaliye gibi resmi evrakların bilgisayar ortamında gerekli kayıtlarının oluşturulmasından sonra sisteme bağlı bir yazıcıdan çıktısının alınabilmesi için bazı ayarlamalar yapılmalıdır. Bu ayarlamalar yazıcı seçimi, kağıt boyutu ve basılacak bilgilerin yerleşimi ve uzunlukları gibi kavramlardan oluşmaktadır.

Derece Yazılım tarafından geliştirilen PARALOG® Ticari yazılım paketlerinin tümünde bir fatura veya irsaliyede gösterilmesi istenen sahalar mevcuttur. Yapılacak düzenleme ile ilgili sahaların hangilerinin faturada ne şekilde gösterileceği belirlenebilecektir.

Bu yazıda fatura dizaynı konusu örneklerle incelenmektedir. Fatura dizaynı ile ilgili verilen bilgiler kullanılarak irsaliye dizaynı, sipariş formu dizaynı gibi diğer matbuu evrak basımları sırasında ihtiyaç duyulabilecek tasarımlar gerçekleştirilebilir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Fatura_Dizayn.pdf