PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Kapanmayan Hesaplar Raporu

Şirketin çeşitli nedenlerle borçlandığı ya da alacaklı duruma geldiği diğer firma ve kişiler için borç ya da alacağı oluşturan belgenin ne olduğu, son ödeme tarihi (vade), gecikme gün sayısı, orijinal bedel ve kapanmayan kısım gibi detaylarla birlikte görüntülenir.

Kapanmayan hesaplar raporunun alınabilmesi için tanımlı cari hesaplardan en az biriyle ilgili borç ya da alacak oluşturacak hareket kaydı gerçekleşmelidir. Borcu ya da alacağı bulunmayan cari hesaplar raporda gösterilmez.

UYARI

Alt hesap kullanılıyorsa alt hesaplara ait borç ya da alacak tutarları ana hesaptan bağımsız olarak takip edildiğinden aşağıda listesi verilen rapor türlerinden alt hesaplarla ilgili olan seçeneklerden biri kullanılmalıdır. Aksi halde sadece ana hesaba ait olup herhangi bir alt hesaba ait olmayan Genel kısım için döküm alınacaktır. Bu da ilgili cari hesabın borcu ya da alacağı ile ilgili yanılgıya sebep olabilir.

Kapanmayan Hesaplar Raporu Türleri

- Alt Hesap Kırılmalı Kap.Hes.Raporu
- Alt Hesaplı Kap.Hes.Raporu-Plasiyer
- Alt Hesaplı Kapanmayan Hesaplar Raporu
- Kapanmayan Hesaplar Raporu-Bölge
- Kapanmayan Hesaplar Raporu-Plasiyer
- Kapanmayan Hesaplar Raporu-Tip
- Kapanmayan Hesaplar Raporu-İl
- Kapanmayan Hesaplar Raporu (varsayılan)

Rapor türlerinden de görülebileceği gibi alt hesap, plasiyer, bölge ve il gibi çeşitli ayrımlara göre farklı dökümler alınabilmektedir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Kapanmayan_Hesaplar_Raporu.pdf