PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Kullanıcı Yetkileri, Roller ve İzinler

Çok kullanıcılı sistemlerin hemen hepsinde karşılaşılan temel sorunlardan biri de hangi kullanıcının ne tür işlemleri yapabileceğinin kesin sınırlarla ayrılabilmesidir. Yetki farklılıklarının program tarafından denetlenerek her kullanıcının yetkisine uygun bilgilere ve ekranlara erişmesi, yeni kayıt ekleme, düzeltme, silme, izleme gibi işlemlerden hangilerini yapıp hangilerini yapamayacağının tanımlanabilir olması planlanabilmelidir.

PARALOG® paketlerinde kullanıcı tanımlamaları sırasında standart kısıtlamalar, her bir kullanıcı için çeşitli program adımları ve kod aralıkları için erişim biçimlerini belirleyen roller ve veritabanı dosyaları üzerinde yapabileceği hareketleri belirleyen izinler detaylı olarak belirlenebilmektedir. Özellikle çok kullanıcılı sistemlerde her bir kullanıcının görev tanımına uygun olarak seçilebilen kısıtlamalar ve yetkiler ile veri güvenliği ve yetki dağılımı kontrol altına alınır. Veri kayıpları önemli ölçüde engellenir; kullanıcıların fark etmeden yapabileceği karışıklıkların önüne geçilir ve geri dönük hata takibi kolaylaşır. Bu yazıda yeni kullanıcı tanımlamaları, kullanıcı kısıtlamaları ve yetkiler çeşitli örneklerle incelenecektir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Kullanici_Yetkileri_Roller_ve_Izinler.pdf