PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu

Maliyet muhasebesi, kontrollü olarak yürütülen çeşitli işlem basamaklarından oluşan bir süreçtir. Bu süreçte maliyet muhasebesi için çeşitli tanımlamalar ve ön hazırlıklar yapılır. Alternatif hesaplama yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak maliyetler hesaplanır ve sonuçlar elde edilir. Hesaplanan değerler nihai olarak entegrasyon yoluyla muhasebeleştirilir. Bu adımların tümü birden Maliyet Muhasebesi olarak adlandırılabilir.

Daha önce yayınlanan ve ftp.derece.com.tr/nasilyapilir adresinde bulunan Pratik_Yontemle_Maliyet_Muhasebesi.pdf dokümanı incelendiğinde ön hazırlık ve hesaplama süreçlerine ilişkin detaylı bilgi verildiği görülür. Bu yazı, söz konusu dokümanın devamı niteliğindedir.

Bu doküman maliyet hesaplama sürecinin tamamlandığı ve verilerin muhasebeleştirilmeye müsait olduğu varsayımına göre hazırlanmıştır.

AŞAMALAR

1. Stokların giriş ve çıkış miktarları arasında denge sağlanır. Eksik evraklar işlenir. (Stok kontrolü)
2. Hammadde maliyetleri tespit edilir. (Hammadde alım fiyatı veya açılış devir fişindeki fiyatlar)
3. Bir veya birden çok departman tanımlanır. (Gider dağıtımları için)
4. Her bir departmana ait işçilik ve genel üretim giderleri girilir. (Dağıtılmak üzere)
5. Doğrudan giderlerin departmanlara direkt olarak işlenir. (Sadece bir departmanı ilgilendiren giderler)
6. Ortak giderler, dağıtım anahtarları ile departmanlara dağıtılır. (Birden çok departmanı ilgilendiren giderler)
7. Hammadde ve yarı mamuller için oluşan masraflar mamule aktarılır. (Seviyeler arası maliyet yansıtma)
8. Tek düzen hesap planında maliyet hesaplarının belirlenmesi ve entegrasyon (Üretim maliyet hesapları)
9. Muavin hesaplar arasında yansıtma kayıtlarının oluşturulması (710-711, 720-721, 730-731)
10. Eğer dönem sonu gelmiş ise kapanış işlemlerinin yapılması (Model fiş kullanarak hesap kapatma)

Verilen bu liste maliyet muhasebesinin PARALOG® ticari paketlerinde uygulanış sıralamasını göstermektedir. Her bir madde birçok alt detaydan oluşur. Kullanıcı, çeşitli aşamalarda farklı veri giriş yöntemleri ve alternatif hesaplama şekilleri kullanıyor olabilir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Maliyet_Muhasebesi_Entegrasyonu.pdf