PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Pratik Yöntemle Maliyet Muhasebesi

Bir mal ya da hizmet üretimi yapan işletme, ilgili malı tedarik ettiği, üretimini gerçekleştirdiği ve nihai olarak müşterisine teslim ettiği süreçte doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok gider ve masrafa katlanır. Bu gider ve masraf ve giderlerden bazıları üretilen malla doğrudan ilişkili iken diğer bir bölümü ise dolaylı olarak ilişkilendirilebilmektedir. İşletmenin ürettiği mal ve hizmetler için katlandığı bu masraf ve giderler ile ilgili mal veya hizmetin satışından elde edilen bedel arasında bir denge olup olmadığı sürekli olarak araştırılan, takip edilen ve geleceği şekillendirmek üzere alınacak kararlara ışık tutacak olan bir bilgidir. Bu denli önemli bir bilginin kabaca yapılmış hesapla ya da tahmini yöntemlerle elde ediliyor olması, planlamanın da yanlış verilerle yapılmasına neden olur ve büyük risk içerir.

Farklı modellere göre üretim yapan işletmelerin dönemsel olarak takip ettiği ve doğru yöntemler kullanarak ulaşmayı hedeflediği en önemli bilgi türlerinden biri de maliyettir. Gerekli bilimsel yöntem ve araçlar Maliyet Muhasebesinde mevcuttur. Üretimde katlanılan masraf ve giderlerin ilgili malın maliyetine ne şekilde tesir edeceği, yürütülen hesaplamalar, analizler ve nihai olarak işlenen verileri içeren raporlar bu yazıda incelenmektedir.

Hemen her firma ya da kullanıcı, maliyet kavramına farklı bir bakış açısı ile yaklaşır ve farklı iş modelleri kullanır. Yaklaşım farklılıkları, üretilen malın maliyetinin bulunması ile ilgili modele uygun yöntemlerin kullanımını gerektirir. O halde, her firma ya da üretim sırasında uygulanan modele göre değişebilen, hesaplama ve dağıtım sırasında farklı tekniklerin alternatif olarak bir arada sunulduğu kapsamlı bir çözüme ihtiyaç vardır. PARALOG® bu konuda kullanıcının izleyebileceği ve kabul görmüş çeşitli alternatif yöntemler sunar. Maliyet muhasebesi yapmayı sağlayan tek bir yöntemin dikte edilmesi yerine durum ve koşullara göre değiştirilebilen ve farklı yapıdaki işletmelere uyarlanabilen fonksiyonel bir çözüm olarak PARALOG® Maliyet Muhasebesi modülü kullanılabilir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Pratik_Yontemle_Maliyet_Muhasebesi.pdf