PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Satıcı Stok Referansları

Her firma stok kaydı tutarken kendi yapısına ve çalışma şekline uygun bir kodlama sistemi tercih eder. Stok sayısı, üretilen, alınan ve satılan ürünlerin yapısal farklılıkları, bir ürünün birden çok hacim, biçim ve ambalajının olması gibi pek çok nedenden dolayı kodlama ve isim verme farklılıkları doğar. Farklı kodlama ve adlandırma, satıcı ve alıcı firmalar arasındaki evraklarda uyum sorununu da beraberinde getirir. İşlenen bazı faturalar yanlış stok kartlarına aktarılabilir ya da daha önce açılan bir stok kartı bulunamayıp yeni bir stok kartı tanımlayarak kayıt işlemine devam edildiğinden aynı stok için gereksiz yere birden çok kart tanımlanması sorunu oluşabilir. Tüm bu yanlışlıkları düzeltmek fatura işleme süresinden çok daha uzun ve yorucudur.

Alımlara ilişkin belgeler ve fişler programa işlenirken stokların doğru karşılıklarının bilinmesi ve sisteme hatasız olarak girilmesi operatörün sorumluluğundadır. Ancak çok sayıda kullanıcının alım fatura girişi yaptığı ve stok sayısının binlerle ifade edildiği bir ortamda stok kartlarının tamamının ezberde tutulması ya da satıcı tarafından verilen stok kodlarının %100 doğrulukla işlenmesi beklenemez. Bu durumda stok takibini kolaylaştıracak ve herkesçe bilinen destekleyici bir çözüme ihtiyaç duyulur.

Derece Yazılım tarafından PARALOG® ticari paketlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan satıcı stok kodlarının referans biçiminde girilmesi uygulaması yukarıda sözü edilen sorunları tümüyle çözdüğü gibi fark edilir düzeyde zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Satıcı_Stok_Referansları.pdf