PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Stoklarda Resim Kullanımı

PARALOG® Serisi ticari programların kullanıcılara sağladığı kolaylıklardan biri de stoklar için istenildiği kadar detay bilginin verilebiliyor olması, bununla birlikte kullanıcı her sahaya bilgi girmeye zorlamamasıdır.

Stok tanımlarken seçimlik olan ve parametreyle aktif hale getirilen özelliklerden biri de Stok Tanımlarında Resim Kullanımı’dır. Stok resimleri stoklar ilk defa tanımlanırken verilebileceği gibi sonradan da tanımlarda değişiklik yapılabilmektedir.

Bu dokümanda stok resimlerinin tanımlanması, raporlarda ekrana getirilmesi ve düz döküm alınması konuları üzerinde durulacaktır.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Stoklarda_Resim_Kullanimi.pdf