PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Süt Programlarında Fiyat Katmanları

PARALOG® Süt çözümleri, sektörel ihtiyaçlar ve uygulamalar doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir. Paketlerin içeriği ve kullanıcılara sunduğu fonksiyonlar belirlenirken, toplu süt alımı yapan işletmeler, kooperatif ve süt birliklerinin işleyişleri, alıcı ve satıcılarla olan ticari ilişkileri, toplayıcı ve müstahsillerle olan ticari ilişkileri dikkate alınmış ve beklentileri maksimum ölçüde karşılayabilecek pratik çözümlere yer verilmiştir.

Süt programlarının ana unsuru olan süt alım fiyatının belirlenmesi, yukarıda sözü geçen tüm kurum ve işletmelerin üzerinde titizlikle durduğu bir konudur. Modern satış ve pazarlama tekniği olarak sürekli değişen kampanyalar, kişilere, gruplara, bölge ve yörelere göre farklı fiyat uygulanması gibi yöntemler olmazsa olmazlar arasına girmiştir. Fakat süt alımı yapan işletmeler iş hacimlerini artıracak bu teknikleri ne kadar uygulayabilmektedir?

Artık, süt alım fiyatının programda tek bir yere yazıldığı ve herkese aynı fiyatın uygulandığı çalışma yöntemi terk edilmekte; bunun yerine, satıcıya (toplayıcı ya da müstahsil), sütün kalitesine (muayene işlemleri), yerleşime (yöre, bölge, rota) ve hatta sütün sabah mı, akşam mı alındığına (posta) göre değişebilen dinamik metotlar kullanılmaktadır.

Derece Yazılım geliştirdiği diğer ticari paketlerde satıcı pozisyonundaki firmalar için sunduğu pazarlama tekniklerini, çok farklı bir boyutta ele alarak süt programlarına uyarlamış ve alım sırasında koşullara göre değişen fiyatların uygulanabilmesine imkan sağlamıştır. Yapılan araştırmalar ve kullanıcıların programdaki süt alım fiyatının belirlenmesiyle ilgili tarafımıza ilettiği kapsamlı istekler ve öneriler, PARALOG® süt programlarında sunulan bu imkanın sektördeki ticari işletmeler tarafından hızla benimsendiğini ve yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Sut_Programlarinda_Fiyat_Katmanlari.pdf