PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Süt Programlarında Projeksiyon İcmali

PARALOG® Süt Programları, kesintisiz bir işlem olan toplu süt alımı sürecini başarılı bir şekilde yönetebilmeyi sağlayan araçlar içerir. Süreklilik arz eden toplu alım işlemleri hesaplaşma dönemi adı verilen zaman dilimlerine bölünür. Birbirini izleyen tüm dönemler için kullanıcılara yol gösteren veri giriş adımları bulunur. Kurulan bu sistematik çalışma ortamı hataları en aza indirgemekte ve kritik adımların atlanmasını önlemektedir.

Müstahsil, süt alım işletmelerinin en önemli tedarikçisi durumundadır. Hayvanlarından sağdığı sütü, kendisini ziyaret eden toplayıcıya teslim eder ya da kendi imkanlarıyla firma merkezine ulaştırır. Dönem içinde ne kadar süt teslim ettiğine bağlı olarak hak ediş hesaplanır.

Süt alım işletmeleri, müstahsillerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet satışları da yapmaktadır. Bu açıdan bakıldığında müstahsil aynı zamanda süt teslim ettiği firmanın müşterisi konumunda bulunmaktadır. Birlikte çalışıyor olmanın getirdiği ticari ilişkiler sonucunda çoğu zaman firma müstahsile borçlu iken bazı durumlarda müstahsile sağlanan çeşitli krediler, mal ve hizmet satışlarına bağlı olarak müstahsilin borçlu olduğu bir durum da doğabilmektedir. Anlık alınan raporlar hangi müstahsil için ne kadar borç/alacak bakiyesi bulunduğunu ortaya çıkarır.

İşletmenin adeta nabzını tutmak için alınan kullanıcılara pek çok rapor sunulmuştur. Hesaplaşma dönemlerine ilişkin raporlarla mevcut durum izlenirken, yönetim karar destek sisteminin en önemli parçası olan Projeksiyon İcmali ile işletmeyi bekleyen finansal ödeme yükünün ne olacağı öğrenilebilmektedir.

Bu yazıda müstahsil projeksiyon icmali incelenmektedir. Bu yazıdan önce yayınlanan, Toplayıcı İşlemleri, Fiyat Katmanları, Kademeli Fiyat Uygulamaları ve Rota İcmali dokümanlarında bahsedilen kavramların biliniyor olduğu varsayılmıştır.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Sut_Programlarinda_Projeksiyon_Icmali.pdf