PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Süt Programlarında Rota İcmali

Süt alım ve üretimi yapan özel firmalar ile kooperatif ve birlikler için geliştirilen PARALOG® Süt çözümleri, doğrudan ya da toplayıcılar aracılığıyla müstahsilden süt alımında kullanılabilmektedir. Bu süreç toplu alım olarak adlandırılmaktadır.

Toplu alım sonrasında müstahsile veya toplayıcıya ödenecek hak edişlerin bulunması amacıyla, çeşitli kesintiler, muayene işlemlerinden doğan prim ve cezalar ile diğer tüm cari hareketler dikkate alınarak hesaplaşma adı verilen özel bir yöntem kullanılır. Hesaplaşma, müstahsil ya da toplayıcıya göre farklı yöntemler kullanılarak yapılan bir işlem olup hesaplaşma sonrasında çeşitli rapor ve analizlerin alınmasına ihtiyaç duyulabilmektedir.

Yukarıda sözü geçen hesaplaşma kavramının da anlatıldığı ve toplayıcı işlemlerini çeşitli yönleriyle ele alan bir doküman daha önce yayınlanmıştır. Söz konusu dokümanda toplayıcılar, rota, müstahsil, süt fiyatının belirlenmesi, hesaplaşma dönemleri gibi pek çok konuya yer verilmiştir. Burada bahsedilecek kavramların daha kolay anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için Toplayıcı İşlemleri adlı dokümanın incelenmesi önerilir. İlgili dokümana ftp.derece.com.tr/nasilyapilir adresinden ulaşılabilir.

PARALOG® Süt programlarında özel bir hesap tekniğinin kullanıldığı hesaplaşma işlemleri sonrasında yöneticiler, finans birimleri, toplayıcılar ve müstahsiller açısından farklı rapor ve analizlere ihtiyaç duyulur. Söz konusu raporların ve analizlerin farklı adımlar altında dağınık olarak sunulması yerine tek bir ekrandan yapılacak seçimlerle istenildiği kadar detaylandırılabilen bir yapıda sunulmasının daha pratik bir çözüm olacağı düşünülmüştür.

Bu düşünceden yola çıkılarak tasarlanan Rota İcmali, kullanıcının tarafından yapılacak seçimlerle binlerce farklı raporun üretebildiği gelişmiş bir araçtır. Diğer raporlarda olduğu gibi Excel’e aktarılabilen rota icmali, otomatik dizayn özelliğine sahip olup kısa zamanda sonuç elde etmeyi amaçlar.

Rota icmali konusunun anlatıldığı bu doküman, parametre seçimlerine ilişkin çeşitli yorumlar ve alınabilen raporlara ait ekran görüntüleri içermektedir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Sut_Programlarinda_Rota_Icmali.pdf