PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

XSY Site Yönetimi Modülü

XMR Migros Aktarım Modülü

XKI İhracat Kdv İade İşlemleri Modülü

XHL Hal İşlemleri Modülü

XMD ‘Derece’ Müstahsil Kantar Aktarımı Modülü

XBR Süt Birlik İşlemleri Modülü

XDM Damızlık İşlemleri Modülü

XTO Toplayıcı İşlemleri Modülü

XEA El Terminali Müstahsil Toplu Alım Modülü

XOK Online Kantar Aktarımı Modülü