PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

PDF – Araç Alım Satış Takibi

Otomotiv ve tekstil gibi sektörlerde stok takibi yapılırken geleneksel stok tanımlama
alanları yeterli olmamaktadır. Derece Yazılım fonksiyonel ve esnek yapısı ile stok
tutarken ihtiyaç duyulan çeşitli ek bilgileri kullanıma açarak bunların takibini mümkün
kılar. Uyarlama biçimine göre pek çok farklı amaçla kullanılabilecek Araç Alım/Satım
Takibi özelliği parametriktir ve ihtiyaca göre etkinleştirilir. Tüm binek ve ticari araçların
yanı sıra tarım makineleri, traktör ve iş makinelerinin Şasi No bazında takibini
sağlar.
Araç Alım/Satım Takibi için tasarlanan alfanümerik biçimli alanlar farklı sektörlerin
ihtiyaçlarına göre değiştirilerek kullanılabilir. Örneğin bu sistem tekstil sektörüne göre
uyarlandığında farklı aksesuar, renk, beden ve modeller için yapılandırılır. Tüm bu
fonksiyonel özellikler, stok takibini mümkün olan en geniş ve esnek yapıda kullanabilme
sonucunu doğurur.
Şasi No, Aksesuar, Model ve Renk bilgilerinin yanı sıra Motor No, Tabla Şasi No, Ağırlık,
Beygir Gücü, Alım Brüt Bedeli, GTİP Pozisyon, Beyanname No, Tarihi, Gümrük Mak. No
ve Tarihi ek bilgileri de takip edilmektedir.

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Arac-AlimSatis-Takibi.pdf

PDF – Alım ve Satışlarda Teklif İşlemleri

Mal alımı ve/veya satışı yapan işletmelerin gelecekte yapacakları alım veya satışlara hazırlık amacıyla teklif
mekanizması devreye alınabilir. Bu düzenek, alım veya satış öncesinde bir teklif sunulması, söz konusu teklifle ilgili
görüşmelere bağlı olarak miktar ve tutarların revize edilmesi ve nihai olarak onaylanan teklifin siparişe dönüştürülmesi
aşamalarını kapsar.
Bahsi geçen teklif yöntemleri hem alım hem de satış işlemleri için kullanılabilmektedir. Özellikle yüklü miktar
ve bedellerde mal alımı yapan ve alım işlemleri sırasında ilgili malların tedarikçileriyle fiyat, ödeme şekli, teslim süreci
vs. kavramlar üzerinde ayrıntılı görüşmeler yapıp bu bilgileri saklayan ve her iki tarafın da onayından sonra alım
sürecini başlatan işletmeler için başarılı bir çözümdür. Bu süreç, satış yapan işletmeler için de aynen geçerlidir ve
tedarikçi durumundaki bir işletme, müşterilerine çeşitli satış teklifleri verebilir, bu tekliflerin geçirdiği revizyonları
izleyebilir ve onaylanmış teklifleri siparişe, oradan irsaliye ve faturaya dönüştürerek satış faaliyetlerini sürdürebilir.
Teklif süreci, sipariş öncesi hazırlık aşaması gibi değerlendirilebilir. Tedarikçi ile müşteri arasında bu süreçte
yapılan görüşmelerin kayıt altına alınmasına yardımcı olur. Kullanıcı, herhangi bir teklifin geçirdiği değişiklikleri (fiyat,
miktar, teslim tarihi…) ve bu değişiklikler sırasında alınmış notları (açıklamalar) izleyebilir ve ilgili teklif hakkında
daha detaylı bilgiye kavuşur.
Birden çok teklif eş zamanlı olarak izleniyor olabilir. Gruplanabilir nitelikteki teklifler (Aynı tedarikçiden aynı
stokun birden çok teklifle istenmiş olduğu durumlar gibi) onaylama sürecinde birleştirilebilir. Teklifte belirtilen bir
stok, önceden kararlaştırılmış zaman aralığı ve teslim miktarlarına göre parçalı olarak siparişe dönüştürülebilir.
Bu yazıda belirtilmiyor olsa dahi şirket içi departmanlardan üretimde kullanılmak üzere veya işletme
faaliyetlerinde sarf edilmek üzere çeşitli hammadde, malzeme veya ürün talepleri alınabilir ve onay mekanizmasından
sonra tekliflere dönüştürülebilir…

Bu yazının tamamını okumak ve çeşitli ekran görüntüleriyle desteklenmiş örnekleri incelemek için aşağıdaki linki kullanınız. 

Alim_ve_Satislarda_Teklif_Islemleri.pdf

Şirket İçi Yazılım Güncelleyici

Sorun Bildirimi

Stoklarda Resim Kullanımı

İhracatta KDV İade Raporu

XOU Metal Planlama İşlemi Modülü

XFO Ford FOSN Aktarımı Modülü

XKP Kapasite Planı Modülü

XEO El Terminali Operasyonel Üretim Modülü