PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

XEA El Terminali Müstahsil Toplu Alım Modülü

Biltek yazılım geliştiricisi ile ortak çalışma sonucunda, el terminali ile toplu alım işlemlerini gerçekleştiren bir modül geliştirilmiştir. Bu modül, toplayıcı tarafından sahada el terminali kullanılarak süt alımı yapılmasını, sahada girilen verilerin topluca programa aktarımını (online / offline) destekler.