PDM - Paralog Dokümantasyon Merkezi
Doküman Arama:

Hesap Numaralarını Toplu Olarak IBAN’a Dönüştürme

Banka hesaplarının IBAN’a otomatik olarak dönüştürülmesini sağlayan yeni bir düzenek geliştirilmiştir.

Bu düzeneğin hazırlanmasındaki temel amaç, çok sayıda banka hesabına ait IBAN bilgisinin kullanıcıdan çok daha hızlı bir yöntemle sorgulamasının yapılması ve BANKA tarafından dönüştürülen IBAN kodunun ilgili sahaya eksiksiz olarak girilmesidir. Bu yeni yapı kullanılarak: Ticari Setler ve Bumerang paketinde “Bize ait banka hesapları” ve “Müşteri Banka Hesapları”IBAN’a çevrilebilir. Ücret Bordrosu Sistemi’nde ise “İşyeri Banka Hesapları” ile “Personel Banka Hesapları” IBAN’a dönüştürülebilir. IBAN’a dönüşüm işlemleri ayrıca lisanslama gerektirmektedir. Lisanslama gereksinimleriniz için yazılım destek hizmeti aldığınız iş ortağımız ile görüşünüz.